نقطه شماره سهام عدالت سامانه سهام عدالت

نقطه: شماره سهام عدالت سامانه سهام عدالت مشمولین سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار بین الملل اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

ملانیا ترامپ بانوی اول امریکا هفته گذشته نخستین سفر خارجی خود در مقام همسر مدیر جمهور را از ریاض شروع کرد؛ سفری که جهت او بی حاشیه نبود. 

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

عبارات مهم : خارجی

ملانیا ترامپ بانوی اول امریکا هفته گذشته نخستین سفر خارجی خود در مقام همسر مدیر جمهور را از ریاض شروع کرد؛ سفری که جهت او بی حاشیه نبود.

به گزارش فرادید، پوشش بانوی اول امریکا در عربستان، دست دادن او با پادشاه مسلمان این کشور، بی اعتنایی به ترامپ و پوشش او در دیدار با پاپ از موارد حاشیه ساز نخستین تور خارجی بانوی اول امریکا بود.

یکی از مهمترین موارد خبرساط سفر ترامپ و همسرش حجاب او در عربستان و واتیکان بود؛ رسانه های خارجی به این عنوان پرداختند که ملانیا در عربستان که حجاب جهت زنان الزامی است حاضر به پوشاندن موهایش نشد ولی در واتیکان که هیچ مانعی جهت این امر وجود ندارد موهایش را پوشاند. بعضی این گمانه را مطرح کردند که از آنجا که ملانیا اصالتی اسلوونیایی دارد و به شکل کلی، جهت کلیسا و واتیکان احترام قائل است اعتقاد است حتی هنگام ورود به کلیساهای کوچک در روستاها نیز باید موهای خود را بپوشاند.

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

در کنار پوشش طاهری ملانیا اخبار دیدار های او با فعالان اجتماعی، مراکز آموزشی، تربیتی و درمانی از نکات قابل توجه نخستین سفر بانوی اول امریکا بود؛ ملانیا دیروز نیز در حالی که دونالد ترامپ در بروکسل با مقام های اروپایی و ناتو دیدار می کرد، به یک بیمارستان کودک در بروکسل رفت و از بیماران عیادت کرد.

ملانیا ترامپ بانوی اول امریکا هفته گذشته نخستین سفر خارجی خود در مقام همسر مدیر جمهور را از ریاض شروع کرد؛ سفری که جهت او بی حاشیه نبود. 

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

ملانیا ترامپ بانوی اول امریکا هفته گذشته نخستین سفر خارجی خود در مقام همسر مدیر جمهور را از ریاض شروع کرد؛ سفری که جهت او بی حاشیه نبود. 

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

واژه های کلیدی: خارجی | ملانیا | امریکا | بروکسل | عربستان | عربستان، | دونالد ترامپ | ملانیا ترامپ

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

اولین تور خارجی ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا(تصاویر)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs